Iris, vår avelshona, är en blå somali, heter i stamnamn Kaisa Stina av Abyata och hon bor
i Överum 3,5 nv om Västervik.
Hon är född den 6 oktober 2017 .
Hon är harmonisk, nyfiken och glad och är gärna med överallt.